زندگی ۸ میلیون روستانشین در آیینه «آب»

در هشت سال گذشته، ۷ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه به طرح آبرسانی روستایی اختصاص یافت و باعث شد برای ۸ میلیون نفر از روستانشینان کشور آبرسانی آب سالم انجام شود.

مجله اینترنتی محفل

درباره ی Vrtj50890

مطلب پیشنهادی

مردم متوجه می‌شوند دولت به‌رغم محدودیت‌ها چگونه کشور را اداره کرد

44*42*40*43 مجله اینترنتی محفل