پایانِ جنگ‌طلبِ کهنه‌کار

او در دوران‌جنگ تحمیلی نیز نقشی اساسی در کمک ایالات متحده به رژیم صدام ایفا کرد و به‌عنوان رابط ریگان چشم خود را بر  بسیاری از جنایات رژیم بعث بست. این‌گزارش نگاهی انداخته است به فرازی از زندگیِ سیاسیِ دونالد رامسفلد.

مجله اینترنتی محفل

درباره ی Vrtj50890

مطلب پیشنهادی

مردم متوجه می‌شوند دولت به‌رغم محدودیت‌ها چگونه کشور را اداره کرد

44*42*40*43 مجله اینترنتی محفل